• Home
  • /Tehnička podrška i održavanje

TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE

odrzavanje

Sastavni deo ponude naše kompanije su i usluge tehničke podrške po principu 24×7 ili 8x5nbd (next business day) u zavisnosti od želje ili potrebne naših korisnika.

Amber Software se bavi održavanjem i servisiranjem telekomunikacionih, računarskih sistema i opreme. Pružamo standardnu uslugu održavanja po pozivu ili mogućnost sklapanja posebnih ugovora o održavanju, čime je garancija neprekidne operativnosti instaliranog sistema podignuta na najviši nivo.

Za efikasno rešavanje problema na raspolaganju nam je i direktan kontakt sa centrima za tehničku podršku proizvođača opreme kao i naših regionalnih partnera.

Kao firma koja poseduje sertifikat ISO 9001 standarda, Amber Software u potpunosti i u skladu sa usvojenim procedurama nudi, ocenjuje i neprekidno unapređuje sledeće usluge:

– Laboratorijsko testiranje
– Instalacija opreme i puštanje sistema u rad
– Hardverska podrška
– Softverska podrška
– Preventivno održavanje
– Incidentno održavanje i oporavak na lokaciji
– Daljinska podrška i održavanje
– Help desk
– Nadzor mreže