softverska
U  domenu softverskih aplikacija  kompanija Amber svojim korisnicima nudi i isporučuje sveobuhvatna rešenja za efikasnije, optimalnije i produktivnije poslovanje. Softverski alati koje nudimo omogućavaju preduzećima automatizovano upravljanje sopstvenom mrežom, korisničkim podacima, kao i efikasnije iskorišćenje komunikacionih i IT resursa.

 

Portfolio aplikacija:

– Aplikacije za objedinjene komunikacije
– Aplikacije za nadzor mreže
– Back up aplikacije
– ERP, CRM i BPM aplikacije i rešenja
– Upravljanje dokumentima (Document Management System)

Svoje prisustvo na tržištu u ovom segmentu kompanija Amber zaokuržuje paletom softverskih proizvoda kompanije Novell u sledećim segmentima:

–       Novell Collaboration
–       Novell Endpoint Managament
–       Novell File and Networking Services
–       Novell Suse Linux Enterprise Desktop

kao i kroz ERP, CRM, BPM i DMS nezavisne sisteme:
–       M&I Systems ERP, CRM i BPM
–       ORKA – OWIS document management system

858