sistemVodeći se svojom misijom i vizijom kompanija Amber Software je uvela Sistem menadžmenta kvalitetom ISO 9001.

Sistem menadžmenta kvalitetom usvojen je i implementiran u odnosu na realne procese i procedure, odnosno organizacioni i tehnološki razvoj koji je kompanija dostigla.

Rukovodstvo Amber Software svoju obavezu za uspostavljanje, održavanje i stalno unapređenje Sistema menadžmenta kvalitetom sprovodi kroz:

– jasno utvrđenu politiku kvaliteta i strateške i operativne ciljeve
– definisane procese rukovođenja, osnovne procese i procese podrške
– definisane merljive ciljeve u procesima
– stalno i periodično preispitivanje Sistema menadžmenta kvalitetom
– obezbeđenje neophodnih resursa za uspešno odvijanje procesa u šta spadaju kompetencije zaposlenih i adekvatna oprema i uslovi za rad
– opredeljenje ka zadovoljstvu korisnika

 Amber Software ulaže i brine o bezbednosti i zdravlju na radu ostvarivanjem uslova rada u kojima se preduzimaju mere i aktivnosti u cilju zaštite  života i zdravlja zaposlenih i drugih lica koji na to imaju pravo.

Zaposleni, podizvođači kao i rukovodstvo Amber Software su u obavezi da se pridržavaju propisanih standarda u svom svakodnevnom poslovanju.

ISO 9001 SERTIFIKAT

ISO 9001 CERTIFICATION