Praksa i statistika, koja se u ovom segmentu brižljivo sprovodi, ukazuju na činjenicu da većina neovlašćenih pritupa i upada u mreže kompanija donose značajne finansijske gubitke, a da sam oporavak sistema i podataka predstavlja dodatno finansijsko ulaganje kao i ulaganje u ljudkse resurse, pri čemu veoma često trajni gubitak ili narušavanje poverljivosti podataka predstavlja i nenadoknadiv gubitak.

[divider_line type=”clear”]

Kroz dugogodišnje iskustvo na ovom polju Amber Software se neguje saradnju sa odabranim i vodecim vendorima opreme u ovom osetljivom IT segmentu kao što su:

–       CheckPoint
–       Cisco (Iron Port)
–       Juniper Networks
–       IBM
–       RSA

 • 10Kompletna zaštita IT infrastrukture
  Zaštita servera i desktop računara
  Zaštita korporativnog e-mail sistema od malicioznog saobraćaja
  Zaustavljanje napada u progresu/predviđanje i zaustavljanje mogućih upada unutar korporativne mreže
  Centralizovano upravljanje zaštitom mreža i sistema
  Blokiranje pristupa Web stranicama sa neprikladnim i malicioznim sadržajem
 • Intrusion prevention
  Intrusion detection
  Unified Threat Management (UTM) appliances
  E-mail security
  Data Security
  Desktop protection
  Server protection
  Security management
  Vulnerability management
  Web content filtering

tab_security_usluge

 • Firewall sistemitab_security_oprema i sistemi
  IPS/IDS sistemi
  Content Monitoring/Filtering
  Antivirus na hostovima, mail box i na nivou GW
  Antispam zaštita
  Endpoint Security
  WAF
  SSL VP