• Ministarstvo rada i socijalne politike, Republički i pokrajinski fond za penzijsko i invalidsko osiguranje,  Beograd i Novi Sad
  – isporuka softverskih paketa i aplikacija, održavanje Novell SLES servera, obuka korisnika

line

 • Ministarstvo zdavlja, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
  – isporuka i konfiguracija Cisco komunikacione opreme (Routing, Switching) i Security sistema  (Firewall), isporuka Cisco Wireless Access point-a i kontrolera (70+ tačaka), isporuka i realizacija UTP i optičke mreže proizvođača Schrack i infrastrukturnih sistema

line

 • Ministarstvo pravde Republike Srbije, KP Zavod, Sremska Mitrovica
  – isporuka i relizacija optičke multifunkcionalne mreže. Strukturno kabliranje, instalacija aktivne komunikacione opreme, umeravanje, atestiranje realizovane mreže i izdavanje sertifikata o zahtevanom standardu

line

 • USAID, Srbija
  – izrada studije izvodljivosti i projekata FTTH mreža za opštine Temerin, Beočin i Sremski Karlovci finansiranjem i podrškom kroz projekat USAID-a

line

 • JKP Informatika, Novi Sad
  – isporuka i održavanje aktivne  komunikacione mrežne opreme Juniper, Cisco, Allied Telesis…  Isporuka i instalacija pasivne mrežne opreme Schrack, Panduit, Leoni Kerpen GmbH. Isporuka i instalacija opreme za Network Security Juniper i ostalih IT infratrstrukturnih sistema . Izrada UTP i optičkih mreža, atestiranje i izdavanje sertifikata o zahtevanom standardu. Isporuka i instalacija opreme za IP video nadzor i kontrolu pristupa. Rekonsrukcija Data centra i Cisco IP telefonija.

line

 • JKP Gradsko Zelenilo, Novi Sad
  –  isporuka i instalacija aktivne komunikacione mrežne opreme Nortel (Avaya). Isporuka i izrada UTP i optičke mreže oprema Schrack, atestiranje mreže i izdavanje sertifikata o zadovoljenom standardu.

line

 • JP Sportsko poslovni centar Vojvodina (SPENS), Novi Sad
  – isporuka i instalacija aktivne i pasivne komunikacione mrežne opreme. Izrada optičke mreže, atestiranje i izdavanje sertifikata o zadovoljenom standardu.

line

 • EPS Elektrosrbija, ED Užice
  –  Isporuka i instalacija aktivne komunikacione opreme Cisco. Isporuka i instalacija optičke mrežne opreme Schrack izrada atesta i sertifikata za instaliranu opremu.

line

 • JKP Komunalprojekt, Bačka Palanka
  – isporuka aktivne i pasivne opreme za izgradnju optičke računarske mreže. Izrada mreže i konfiguracija opreme.

line

 • Univerzitet u Novom Sadu
  – Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad – Isporuka, ugradnja i konfiguracija aktivne mrežne opreme Cisco. Isporuka i ugradnja pasivne mrežne opreme Schrack i Panduit. Strukturno kabliranje, terminiranje optičkih linkova, testiranje i izdavanje sertifikata.

line

 • Univerzitet u Novom Sadu – Pravni fakultet, Novi Sad
  – Isporuka, ugradnja i konfiguracija aktivne mrežne opreme. Isporuka i ugradnja pasivne mrežne opreme. Strukturno kabliranje, testiranje i izdavanje sertifikata.

line

 • Službeni list, Beograd
  – Isporula i instalacija aktivne mrežne opreme. Strukturno kabliranje, instalacija i terminiranje UTP linkova, sertifikovanje mreže i izdavanje sertifikata.

line

 • Javno Gradsko Saobraćajno Preduzeće, Novi Sad
  – Isporutka aktivne i pasivne opreme i izrada LAN mreža kao i optičko povezivanje u okviru fabričkog kruga.

line

  • DDOR, Novi Sad
   na 80+ lokacija izrada WAN, LAN mreža, VPN, FR, Firewall, WAAS (Wide Area Application Services) sistema.

  WAN i LAN mreža na 80+ lokacija u četrdeset gradova. Povezanje preko Frame Relay-a i konekcija na Internet. Četrdeset filijala DDOR-a povezali smo preko VPN protokola sa centralom lokacijom korišćenjem aktivne mrežne opreme (Juniper, CISCO, Nortel / Avaya…)

line

 • Vojvođanska banka, Novi Sad
  – Isporuka i instalacija aktivne mrežne i network security opreme Cisco i Nortel. Strukturno kabliranje, instalacija i terminiranje UTP linkova, sertifikovanje mreže i izdavanje sertifikata.

line

 • TIGAR Tyres (Michelin grupa), Pirot
  Isporuka, ugradnja i konfiguracija aktivne mrežne opreme proizvodjača Cisco, Juniper, Motorola, IBM … Izgradnja wireless sistema na nivou postrojenja i sistema IP telefonije. Izrada LAN mreže – strukturno kabliranje, instalacija i terminiranje optičih linkova. Preventivno i korektivno održavanje IT i komunikacione infrastrukture i sistema kompanije.

line

  • Simpo AD, Vranje
   Isporuka, ugradnja i konfiguracija aktivne mrežne opreme proizvodjača Cisco i Motorola. Isporuka i imeplentacija sistema Cisco IP video nadzora centralne lokacije, udaljenih fabrika, magacina i poslovnica kompanije.

  Isporuka i integracija IT infrastrukturnih sistema servera i storage-a proizvođača IBM i Cisco. Isporuka implementacija sistema Network Security proizvođača Cisco. Strukturno kabliranje, LAN i optička mreže proizvođač Schrack, migracija, atestiranje mreže i obuka korisnika.

line

 • NIS AD, Ogranak NIS TNG, Novi Sad
  –  Isporuka, montaža i konfigurisanje pasivne i aktivne opreme proizvođača CISCO na lokacijama NIS AD, Ogranak TNG.

line

 • NIS Naftagas promet, Novi Sad
  – Strukturno kabliranje i LAN mreža za preko 480 instaliranih priključaka. Instalacija i terminiranje aktivne i pasivne opreme proizvođača CISCO, sertfikacija mreže i izdavanje sertifikata u elektronskoj i papirnoj formi.

line

  • Zastava Promet, Kragujevac
   – Isporuka i instalacija sistema IP video nadzora, isporuka i instalacija sistema IP video nadzora i kontrole pristupa. Isporuka i instalacija komunikacione mrežne opreme Nortel i Cisco. Isporuka infrastrukturnih sistema server i storage.

  Strukturno kabliranje, instalacija i terminiranje UTP i optičkih linkova, sertifikacija i izdavanje sertifikata za instaliranu opremu.

line

 • Zastava Automobili, Kragujevac
  – isporuka i instalacija aktivne mrežne opreme Cisco i Nortel (Avaya)

line

 • Knjaz Miloš, Aranđelovac
  – Isporuka i instalacija Layer 3 aktivne opreme proizvođača Cisco i strukturno kabliranje objekata, instalacija i terminiranje optičkih linkova oprema Schrack.

line

Somboled, Sombor
– UTP Strukturno kabliranje, instalacija i terminiranje UTP linkova, instalacija i terminiranje optičkih linkova, sertifikovanje mreže i izdavanje sertifikata. Isporuka i instalacija telefonskog sistema.

line

 • Metalac AD, Gornji Milanovac
  –  Strukturno kabliranje i LAN mreža kao i optičko povezivanje u okviru fabričkog kruga. Isporuka, instalacija i konfigurisanje Nortel Networks Layer 3 switch-eva i router-a, isporuka i konfigurisanje CISCO komunikacione opreme.

line

 • Carnex AD, Vrbas
  – Isporuka L2 i L3 switch-eva Nortel Networks, instalacija i konfigurisanje wireless sistema. Strukturno kabliranje, LAN mreža, instalacija i terminiranje optičkih linkova, atestiranje mreže i izdavanje sertifikata za instaliranu opremu.

line

 • PTP Dis, Krnjevo
  – Isporuka aktivne mrežne opreme Cisco i Nortel, instalacija i konfiguracija. Strukturno kabliranje, LAN mreža, instalacija i terminiranje optičkih linkova Schrack, atestiranje mreže i izdavanje sertifikata za instaliranu opremu

line

 • Tarkett, Bačka Palanka
  – Strukturno kabliranje, instalacija i terminiranje UTP linkova i aktivne mrezne opreme Nortel i Cisco, sertifikovanje mreže i izdavanje sertifikata.

line

 • Polet, Novi Bečej
  – strukturno kabliranje, LAN mreža, instalacija i terminiranje optičkih linkova, instalacija i konfigurisanje L2 i L3 aktivne mrežne opreme Cisco i Nortel, modema za prenos podataka i glasa preko telefonskih linija Patton, instalacija i konfigurisanje wireless linkova, sertifikacija mreže i izdavanje sertifikata.

line

 • AD Danubius, Novi Sad
  – Isporuka aktivne mrežne opreme Cisco, instalacija i konfiguracija. Strukturno kabliranje, LAN mreža, instalacija i terminiranje optičkih linkova oprema Schrack, atestiranje mreže i izdavanje sertifikata za instaliranu opremu