Za veliki broj kompanija pouzdana i efikasna komunikacija je ključni deo poslovne strategije. Zbog toga su računarske mreže, kao nezaobilazni segment savremenog poslovnog okruženja, upravno kritičan i jedan od najvažnijih elementa IT sistema. Kompanija Amber Software obezbeđuje infrastrukturna rešenja za realni odziv na zahteve i potrebe korisnika u domenu IT-a u bilo kom trenutku i na bilo kom mestu.

Naše dugogodišnje iskustvo i ekspertiza u projektovanju i izgradnji računarskih mreža i servisa nam omogućuju da budemo jedinstveno pozicionirani na tržištu nudeći najpouzdanija i najsavremenija rešenja projektovana i prilagođena po meri svakog korisnika.

Rešenja za računarke mreže projektujemo i dizajniramo tako da zadovolje potrebe korisnika obezbeđujući bolju, fleksibilniju i pouzdaniju komunikaciju sa jedinim ciljem da korišćenje zahtevnih aplikacija i servisa korisnika bude u svakom trenutku lako i dostupno.

Amber Software obezbeđuje kompletna rešenja za mrežnu infrastrukturu  u domenu routing-a, switching-a kao i WDM sistema za zaštićeni prenos podataka po optičkim linijama velikog kapaciteta.

Kroz dugogodisnji rad i specijalizaciju postali smo partneri i stekli poverenje renomiranih svetskih proizvođača mrežne opreme i sistema kao što su:

–       Cisco Systems, Inc
–       Juniper Networks
–       ADVA Optical Networking
–       HP Networking