002

Kroz istoriju dužu od 20 godina kompanija Amber Software bavi se projektovanjem Telekomunikacionih mreža i ICT sistema. Naše neprekidno ulaganje u tim obučenih, sertifikovanih i licenciranih inženjera, korisnicima garantuje kvalitet i sigurnost u realizaciji projektnih rešenja u ovim oblastima.

Sastavni deo ove usluga je svakako i izrada projektne dokumentacije u cilju obezbeđivanja lokacijskih, građevinskih i upotrebnih dozvola kao i konsalting prilikom izrade projektnih zadataka.

Izrada projekta počinje izradom idejnog rešenja koje se radi na osnovu projektnog zadatka i predhodno definisanih potreba klijenta. Takodje u ovom delu od izuzetne važnosti su dobro sagledavanje i procena tehničkih uslova objekta i trenutno aktuelne tehnologije u čemu će naši iskusni eksperti pružiti potpuno pouzdanu i pravovremenu informaciju i predlog klijentu . Idejno rešenje se dodatno razrađuje u sledećim fazama projektovanja:

– Idejni projekat
– Studija izvodljivosti
– Glavni projekat
– Projekat izvedenog stanja
– Tehnička kontrola glavnog projekta

 Prilkom izrade glavnog projekta se, na osnovu idejnog projekta, vrši prilagodjenje tehnologija, optimizacija i definiše konkretna oprema u cilju dobijanja optimalnih rešenja. Glavni i izvođački projekat sadrže tačnu specifikaciju potrebnih uređaja i softvera, pasivne mrežne opreme  i planiranih radova na tehničkoj realizaciji projekta.

Pri izradi projekta izvedenog stanja predstavlja se detaljan opis izvedenih radova, uz potpunu tehničku specifikaciju konfiguracije svih uređaja i opreme, prostorne postavke, međusobnih konekcija i  protokola.