• Home
  • /Proizvodi i reĆĄenja

PROIZVODI I REĆ ENJA

RAČUNARSKE MREĆœE I OPREMA

racunarskeZa veliki broj organizacija pouzdana i efikasna komunikacija je ključni deo poslovne strategije. Zbog toga su računarske mreĆŸe…

 

STORAGE I BACKUP SISTEMI

backup

Medju ostalim reĆĄenjima kompanija Amber Software nudi i reĆĄenja za skladiĆĄtenje, backup i arhiviranje podataka kroz saradnju …

 

ZAĆ TITA MREĆœA I PODATAKA

sigurnostPraksa i statistika, koja se u ovom segmentu briĆŸljivo sprovodi, ukazuju na činjenicu da većina neovlaơćenih pristupa i upada u mreĆŸe …

 

SOFTVERSKA REĆ ENJA

softwareU  domenu softverskih aplikacija  kompania Amber svojim korisnicima nudi i isporučuje sveobuhvatna reĆĄenja za efikasnije…

 

PASIVNA MREĆœNA OPREMA

pasivnaKompanija Amber isporučuje i ugrađuje pasivnu mreĆŸnu opremu i materijale za kompanije i drĆŸavne institucije …

 

SERVERSKI SISTEMI I VIRTUELIZACIJA

serveskiU svakodnevnom radu datacentar-a savremenih kompanija virteulizacija svih raspoloĆŸivih IT resursa postojećeg ili planiranog…

 

WLAN MREĆœE, RFID I MOBILNI RAČUNARI

wlanKroz viĆĄegodiĆĄnje iskustvo u uspostavljanju beĆŸičnih mreĆŸa u javnim preduzećima, obrazovnim, zdravstvenim, privrednim …

 

OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

objedinjeneObjedinjene komunikacije su skup aplikacija i uređaja nove generacije, koji korisnicima omogućavaju da dimenzioniĆĄu, kontroliĆĄu i upravljaju…

 

SISTEMI TEHNIČKE ZAƠTITE

dataPoslovnim korisnicima, drĆŸavnim insitucijama i javnim preduzećima kompanija Amber po sistemu ključ u ruke, nudi usluge…