Amber Software d.o.o Novi Sad
Ilije Birčanina 32
21000 Novi Sad
T/F: +381 21 66 135 66
office@amber.rs www.amber.rs

Datum osnivanja: 14.10.1992.
Šifra delatnosti : 2620
Tip organizacije: Društvo sa ograničenom odgovornošću
Matični broj : 08385769
PIB broj : SR102085892
EPPDV broj : 132644073

Broj računa : 160-403317-06
Broj računa : 330-15005895-07

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

PODACI O PREDUZEĆU
POTVRDA O REGISTRACIJI
POTVRDA O IZVRŠENOM EVIDENTIRANJU ZA PDV