006

Višegodišnji rad na velikom broju složenih projekata, kroz praktičnu primenu u projektovanju i integraciji polazna su osnova našim sertifikovanim ekspertima za obuku, kako inženjera kojima je neophodno dodatno usavršavanje, tako i polaznika koji se tek upoznaju sa komunikacionim standardima, opremom i servisima.

 Amber Software raspolaže savremeno opremljenom laboratorijom, u kojoj, u zavisnosti od zahteva i potreba korisnika, naši sertifikovani inženjeri prenose svoja praktična iskustva na korinike našeg trening centra.

U saradnji sa partnerskim kompanijama i proizvođačima opreme kompanija Amber organizuje obuke i kontinuiranu edukaciju o novim tehnologijama i trendovima u ICT industriji, kako bi našim korisnicima pomogli da u svom osnovnom biznisu maksimalno iskoriste prednosti IT resursa kojima raspolažu ili koje tek uvode u svoje organizacije

[imageeffect image=”601″ url=”http://www.amber.rs/wp-content/uploads/2013/05/007.jpg” width=”300″ height=”210″ align=”alignleft” lightbox=”yes” videourl=”http://www.amber.rs/wp-content/uploads/2013/07/photo-1.jpg” target=”_self” el_position=”first last”]
[imageeffect image=”603″ url=”http://www.amber.rs/wp-content/uploads/2013/05/008.jpg” width=”300″ height=”210″ align=”alignleft” lightbox=”yes” videourl=”http://www.amber.rs/wp-content/uploads/2013/07/photo-3-1024×768.jpg” target=”_self” el_position=”first last”]