• Home
  • /Obuka korisnika

OBUKA KORISNIKA

trening

006

Višegodišnji rad na velikom broju složenih projekata, kroz praktičnu primenu u projektovanju i integraciji polazna su osnova našim sertifikovanim ekspertima za obuku, kako inženjera kojima je neophodno dodatno usavršavanje, tako i polaznika koji se tek upoznaju sa komunikacionim standardima, opremom i servisima.

 Amber Software raspolaže savremeno opremljenom laboratorijom, u kojoj, u zavisnosti od zahteva i potreba korisnika, naši sertifikovani inženjeri prenose svoja praktična iskustva na korinike našeg trening centra.

U saradnji sa partnerskim kompanijama i proizvođačima opreme kompanija Amber organizuje obuke i kontinuiranu edukaciju o novim tehnologijama i trendovima u ICT industriji, kako bi našim korisnicima pomogli da u svom osnovnom biznisu maksimalno iskoriste prednosti IT resursa kojima raspolažu ili koje tek uvode u svoje organizacije