MISIJA

Naša MISIJA je da kroz primenu najsavremenijih informacionih tehnologija podstaknemo razvoj naših klijenata, omogućimo njihov rast i dostizanje poslovnih rezultata i ciljeva.

VIZIJA

Naša VIZIJA je da kroz optimalna ulaganja u resurse i kvalitet usluga obezbedimo konstantan razvoj i lidersku poziciju među ICT kompanijama na teritoriji Srbije i regiona.

[divider_line type=”divider_line”]

Pažljiva selekcija najkvalitetnije ICT opreme i edukacija kadrova, u koju Amber Software neprestano ulaže jedan je od preduslova za uspešno poslovanje u skladu sa našom dugoročnom strategijom.

Amber Software ima jednoznačno utvrđene principe politike poslovanja:

– pružanje kvalitetnih usluga koje u potpunosti zadovoljavaju zahteve, potrebe i očekivanja korisnikadosledna primena i stalno unapređivanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001

– obezbeđenje kvalitetne usluge uz istovremeno osvajanje novih tržišta i povećanje efikasnosti i efektivnosti poslovanja, težnja za ostvarenjem partnerskog – obostrano korisnog odnosa sa svim korisnicima i dobavljačima

– redovne obuke zaposlenih obezbeđuje kompetentno i kvalitetno poslovanje, a na taj način i postizanje ciljeva kvaliteta

– praćenje novih trendova u oblasti ICT tehnologija je trajan cilj preduzeća. Inovacione sposobnosti konstantno razvijamo, podstičemo i unapređujemo.

Menadžment kompanije se svojim delovanjem trajno brine o ostvarenju neprekidnih ciklusa upravljačkih i izvršnih aktivnosti kojima se potrebe i želje korisnika pretvaraju u kvalitetnu uslugu, čime se obezbeđuje razvoj kompanije i zadovoljenje interesa, potreba i želja svih zainteresovanih strana.