Računarske mreže i oprema

Za veliki broj kompanija pouzdana i efikasna komunikacija je ključni deo poslovne strategije. Zbog toga su računarske mreže, kao nezaobilazni segment savremenog poslovnog okruženja, upravno kritičan i jedan od najvažnijih elementa IT sistema. Kompanija Amber Software obezbeđuje infrastrukturna rešenja za realni odziv na zahteve i potrebe korisnika u domenu IT-a u bilo kom …

Objedinjene komunikacije

Objedinjene komunikacije su skup aplikacija i uređaja nove generacije, koje korisnicima omogućavaju da dimenzionišu, kontrolišu i upravljaju pozivima, porukama, podacima i softverskim alatima sa bilo koje lokacije, koristeći bilo koji uređaj ili softverski interfejs. Obezbeđuju sinhroni rad svih aplikacija i softverskih alata i pored optimizacije poslovnih komunikacija utiču na produktivnost i kvalitet relacije među …

Obuka korisnika

Objedinjene komunikacije su skup aplikacija i uređaja nove generacije, koje korisnicima omogućavaju da dimenzionišu, kontrolišu i upravljaju pozivima, porukama, podacima i softverskim alatima sa bilo koje lokacije, koristeći bilo koji uređaj ili softverski interfejs. Obezbeđuju sinhroni rad svih aplikacija i softverskih alata i pored optimizacije poslovnih komunikacija utiču na produktivnost i kvalitet relacije među …